Tư vấn về điều trị bệnh xương khớp cột sống miễn phí: 0968.17.8688 - 0964.851.881 - 0965.393.683
Những Bài viết trong

Thông Tin Thảo Mộc Đường

Thông tin quan trọng về thầy Văn Kiên cùng bài thuốc Cao cẩu tích Thảo Mộc Đường

Thầy Văn Kiên đang chuẩn bị bếp lò cho mẻ nấu cao mới

Thầy Văn Kiên đang chuẩn bị bếp lò cho mẻ nấu cao mới

Thầy Văn Kiên chụp ảnh với sản phẩm Cao cẩu tích

Thầy Văn Kiên chụp ảnh với sản phẩm Cao cẩu tích

Một chút bình bị, thư thái của thầy Văn Kiên

Một chút bình bị, thư thái của thầy Văn Kiên

Thầy Văn Kiên đang khám chữa bệnh cho bệnh nhân

Thầy Văn Kiên đang khám chữa bệnh cho bệnh nhân

Thầy Văn Kiên đang nắn bóp bả vai chữa bệnh cho một bác gái

Thầy Văn Kiên đang nắn bóp bả vai chữa bệnh cho một bác gái

Thầy Văn Kiên đang đi hái cây thuốc lá lốt làm cao cẩu tích

Thầy Văn Kiên đang đi hái cây thuốc lá lốt làm cao cẩu tích

Thầy Văn Kiên đi hái cây ngải cứu làm cao cẩu tích

Thầy Văn Kiên đang chuẩn bị vị lá lốt để làm Cao cẩu tích

Thầy Văn Kiên rửa sơ chế các thân cây cẩu tích để làm Cao cẩu tích

Thầy Văn Kiên rửa sơ chế các thân cây cẩu tích để làm Cao cẩu tích

Một buổi lên rừng hái thuốc của thầy Văn Kiên

.